การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดา แต่อยู่ที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร

กลุ่มของพวกเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก เพราะสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ช่วยกันหาข้อมูล ถ่ายทำผลงานออกมาจนเป็นผลสำเร็จ

ปัญหาที่พบก็คือ ทางบ้านของสมาชิกในกลุ่มทั้ง 3 คนไม่มี อินเตอร์เน็ต การพัฒนางานจึงค่อนข้างไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่

Advertisements